In de omgeving van de spoorkruising aan de Rijksweg Noord te Elst worden momenteel diverse bouwwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De overweg in de 1e Weteringsewal is reeds vervangen door een viaduct en er zijn meerdere kruispunten opnieuw ingericht. Daarnaast wordt ruim een kilometer van de Rijksweg-Noord gereconstrueerd en de overweg vervangen voor een onderdoorgang.

De rol van ECG

Vanaf september 2017 heeft ECG diverse opsporingswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Overbetuwe om eventuele achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit het bovengenoemde werkterrein te verwijderen. Ter plaatse hebben in de periode 1944-1945 namelijk diverse grondgevechten en artilleriebeschietingen plaatsgevonden. Daarom werd er voorafgaand aan de geplande bouwwerkzaamheden uitgegaan van een verhoogde kans op het aantreffen van niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Voor ECG vormde dit project een mooie uitdaging, mede doordat alle disciplines die ons bedrijf in huis heeft aan bod kwamen. Het leeuwendeel van de werkzaamheden bestond uit analoge- en digitale opsporingswerkzaamheden. Daarnaast werd er onderwaterdetectie uitgevoerd met duikers en vond er digitale waterbodem- en dieptedetectie plaats. De werkzaamheden waren complex vanwege de vele munitiesoorten die werden verwacht en de vele obstakels in het terrein. Bovendien werd er gewerkt in de ‘treinvrije uren’ om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen. Er werd prettig samengewerkt met diverse partijen, waaronder Salisbury Archeologie, Heijmans, Van den Heuvel en de combinatie van Mobilis en Hegeman.

Een ‘goede oogst’

Dat de werkzaamheden niet voor niets zijn geweest, blijkt wel uit de grote hoeveelheid aan munitieartikelen die her en der uit het voormalige oorlogsgebied tevoorschijn is gekomen. Er werden onder andere 10,5 cm en 15 cm brisantgranaten getroffen, alsook handgranaten en munitie voor granaatwerpers zoals PIAT (Projector Infantry Anti Tank) granaten. In totaal werden er ongeveer 60 brisant-, mortier- en handgranaten of restanten daarvan aangetroffen. Deze munitieartikelen werden in goede orde overgedragen aan de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD), die zorg droeg voor de vernietiging van het oorlogstuig.

Zo blijft ECG een actieve bijdrage leveren aan een mooiere, veilige en opgeruimde leef- en werkomgeving!