Benaderen en Veiligstellen

De laatste fase van het opsporingsproces betreft het benaderen en veiligstellen van tijdens de detectie geïdentificeerde verdachte objecten. Ieder verdacht punt wordt met behulp van geavanceerde meetapparatuur en/of beveiligd materieel gelokaliseerd, voorzichtig benaderd en vervolgens geïdentificeerd. Wanneer het inderdaad om een explosief blijkt te gaan, zal het object in een gecertificeerde opslagunit worden veiliggesteld. Na alle verdachte objecten benaderd te hebben wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om de veiliggestelde explosieven over te dragen. De EOD maakt de explosieven vervolgens onschadelijk.

Proces Verbaal van Oplevering

Nadat alle verdachte punten zijn veiliggesteld wordt een Proces Verbaal van Oplevering opgemaakt. Een Proces Verbaal van Oplevering betekent dat de risico’s in het onderzoeksgebied op het moment van oplevering zijn geminimaliseerd en dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Ja. Uit de detectie kan blijken dat er zich een verdacht object in de bodem bevindt, maar pas na benadering kan vastgesteld worden om wat voor soort object het daadwerkelijk gaat. Daarom is het zaak dat benadering van objecten door gespecialiseerde en ervaren vakmensen wordt uitgevoerd.

Nee. Metaalhoudende objecten of puin worden ook vaak opgegraven. Deze objecten hadden bij de interpretatie van de meetgegevens een waarde die overeenkwam met een mogelijk explosief en zijn daarom met dezelfde voorzichtigheid benaderd. Hoefijzers, ijzerplaten, kippengaas en ander ongevaarlijke objecten komen we dan ook vaak tegen.

Deze worden door ECG afgevoerd of (na overleg met de opdrachtgever) gescheiden gehouden. Historisch gezien waardevolle objecten worden altijd overgedragen aan de opdrachtgever. In het geval van verdachte, criminele vondsten (zoals wapens of geldkluizen) wordt ook de plaatselijke politie geïnformeerd.

Nee, die taak is voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie. ECG kan u bedienen van het vooronderzoek tot en met het veiligstellen van aangetroffen munitieartikelen in onze speciale opslagbunkers. Het daadwerkelijk onschadelijk maken van de vondsten is een overheidstaak.

Interesse in Benaderen en Veiligstellen door ECG?