Risicoanalyse

Een vooronderzoek kan uitwijzen dat er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied. In bepaalde gevallen is het dan raadzaam om een Risicoanalyse (RA) uit te laten voeren. Een RA is een vervolgstap op het vooronderzoek waarin de geplande werkzaamheden als het ware over de resultaten van het vooronderzoek worden gelegd. Afhankelijk van de situatie kan blijken dat de risico’s van mogelijke explosieven worden verkleind, omdat deze geen gevaar vormen in relatie tot geplande werkzaamheden. Bijgevolg bestaat de kans dat een RA kosten en tijd bespaart voor uw project.

 

Bent u benieuwd of een Risicoanalyse een meerwaarde heeft voor uw project? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat. Wilt u alvast een beter beeld te krijgen van de potentiële meerwaarde van een Risicoanalyse? Kijk dan eens naar de situatieschets onderaan deze pagina.

Om toe te lichten hoe een Risicoanalyse in zijn werk gaat, maken we gebruik van een situatieschets.

In de voorbeeldsituatie wil een projectontwikkelaar een nieuwe woonwijk en een park aanleggen. Het vooronderzoek wijst uit dat delen van het onderzoeksgebied verdacht zijn op ontplofbare oorlogsresten (OO), namelijk vliegtuigbommen en granaten. In principe vormen deze afgebakende delen van het onderzoeksgebied dus een risicogebied. Aan de hand van de Risicoanalyse blijkt dat alleen de locatie van het aan te leggen park verdacht is.

De huizen in de wijk kunnen zonder problemen gebouwd worden. Voor de locatie van het aan te leggen park geldt dat ter plaatse alleen gras gezaaid zal worden en er geen bodemroerende werkzaamheden plaats zullen vinden. Hoewel op deze locatie dus explosieven verwacht kunnen worden, zorgen de geplande werkzaamheden er voor dat van een verhoogd risico geen sprake is. Ook het park zal dus zonder explosievenopsporing aangelegd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Een Risicoanalyse (RA) kan uitgevoerd worden wanneer uit een vooronderzoek is gebleken dat een gebied (deels) als verdacht gebouwd moet worden. Zeker wanneer het te bewerken gebied verschillende kenmerken heeft en er diverse soorten bodemingrepen plaats zullen vinden, kan het raadzaam zijn om een RA op te laten stellen. In complexe gebieden kan een RA u van een locatiespecifiek advies voorzien.

Het laten uitvoeren van een RA is niet verplicht, maar kan wel raadzaam zijn om risico’s van ontplofbare oorlogsresten in uw werkgebied vast te stellen en te beoordelen.

Bij de RA worden bij ECG meerdere disciplines betrokken. Zo wordt het onderzoeksteam gevormd door academisch geschoolde historici, GIS-deskundigen, civieltechnici en explosievendeskundigen. Op deze manier zijn alle facetten vertegenwoordigd.

Interesse in een Risicoanalyse?