Certificaten

Explosive Clearance Group (ECG) is volledig gecertificeerd conform het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Tevens werkt ECG conform de richtlijnen van het toekomstig vrijwillig Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO). Bij ECG kunt u terecht voor het volledige explosieven opsporingsproces: van het Vooronderzoek tot en met het benaderen en veiligstellen van explosieven. Dit alles zowel in de landbodem als in de waterbodem. Zo garanderen we dat uw project veilig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Bovendien is ECG lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO), vertegenwoordiger van professionals in de OOO-branche.

logo VEO

Wat is het CS-OOO?

CS-OOO staat voor Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten. Het CS-OOO bevat de eisen waaraan een civiel opsporingsbedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden en is wettelijk verankerd. Certificatie van de opsporingsbedrijven is in de jaren ’90 in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van en rondom het explosieven opsporingsproces te waarborgen. Sinds 2021 geldt dan ook het CS-OOO. Ieder civiel opsporingsbedrijf dient te voldoen aan tenminste deelgebied A of B binnen het CS-OOO. Het CS-OOO wordt beheerd door Stichting Vomes.

Deelgebieden A en B

Het CS-OOO Certificaat bestaat uit twee deelgebieden, deelgebied A en B. Het certificaat voor deelgebied A biedt zekerheid dat het explosieven opsporingsbedrijf voldoet aan de alle eisen betreft explosievenopsporing. Het certificaat voor deelgebied B garandeert dat ook civieltechnische ondersteuning op een veilige en herleidbare wijze plaatsvindt. Explosive Clearance Group is voor alle deelgebieden volledig gecertificeerd. Dit biedt u de zekerheid dat we bij ECG voor ieder mogelijk resultaat van het vooronderzoek een passende oplossing kunnen bieden.

Overige certificaten

Ook is ECG gecertificeerd en dus bevoegd om explosieven op te sporen in verontreinigde bodem (BRL-SIKB 7000). Daarnaast beschikt ECG over een ontheffing op de Wet Wapens en Munitie (WWM), is het bevoegd om explosieven binnen spoorgebieden op te sporen (DVP) en is ECG gecertificeerd op de gebieden van kwaliteit (ISO 9001), veiligheid (VCA**) en duurzaamheid (Co² prestatieladder 3). Kortom: ECG is uw partner voor gedegen, veilig, kwalitatief en duurzaam explosievenonderzoek.

Meer informatie over het CS-OOO Certificaat?