Aan de rand van de Lonnekerberg bij vliegveld Twenthe was het voornemen van een landeigenaar om ingrijpende grondwerkzaamheden aan zijn perceel uit te voeren. De wens was om een drainagesysteem aan te leggen op 1,5 meter diepte. Gezien de ligging van het perceel nabij vliegveld Twenthe heeft de eigenaar contact opgenomen met de veiligheidsambtenaar van de gemeente Enschede.

De gemeente heeft direct geacteerd door ECG te betrekken om het explosievenonderzoek uit te laten voeren. De klus stond onder druk, gezien het jaargetijde en de planning van de eigenaar om drainage aan te leggen, te ploegen en het land in te zaaien. Hierdoor had ECG maximaal 10 dagen de tijd om de werkzaamheden voor te bereiden, 6 hectare land te detecteren, te benaderen en eventuele aangetroffen munitieartikelen veilig te stellen.

 

Binnen 5 werkdagen hadden de OCE-deskundigen van ECG de klus geklaard. Doordat er gedurende een bombardement in augustus 1944 een groot aantal vliegtuigbommen terecht waren gekomen was het gebied verdacht op het aantreffen van afwerpmunitie. Dat het label ‘verdacht gebied’ niet onterecht was, bleek wel uit de vondsten. Zo is er een Amerikaanse 250 lbs brisantbom en een Franse brisantgranaat van een 60 mm mortier veiliggesteld. De vliegtuigbom werd op bijna 4 meter diep aangetroffen en bleek door de kleigrond uitzonderlijk goed geconserveerd te zijn. De gespoten letters en markeringen waren duidelijk leesbaar en de ontstekers (neus- en staartbuis) glommen. Nadat de explosieven waren gemeld en gecontroleerd door de EODD, kon het perceel worden opgeleverd. Het gevolg was dat de eigenaar op een veilige en verantwoorde manier, ruim binnen de verwachte tijd, kon starten met de geplande werkzaamheden.

 

‘ECG heeft er alles aan gedaan om de wens van de gemeente en grondeigenaar om de betreffende percelen snel te detecteren en te benaderen waarna de eigenaar spoedig zijn drainage in het perceel kon leggen en mais kon inplanten op de percelen. Zo heeft ECG kunnen opschalen in het project door van 1 benaderingsploeg naar 2 ploegen te gaan en konden ze door het uitvallen van een ander project een dag eerder beginnen. Als gemeente waren wij zeer content over de communicatie naar ons en de omgeving en de snelle aanpak van dit project. Ook werd het door ons zeer gewaardeerd dat de medewerkers van ECG ook de omgeving hebben geïnformeerd over de resultaten van de benadering.’, aldus dhr. M.C. de Jong, Senior technisch- en informatieadviseur Bodem, Water, Niet gesprongen explosieven & Ondergrond bij de Gemeente Enschede.