Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Eerste Poolse Pantserdivisie van Brabant tot Groningen actief betrokken geweest bij de bevrijding van Nederland. Hierdoor is de oorlogsdocumentatie van dit legeronderdeel van groot belang bij het uitvoeren van historisch vooronderzoek in deze regio’s. Dit is de reden geweest dat de afdeling Vooronderzoek van ECG onlangs een bezoek heeft gebracht aan het Sikorski Institute te Londen.

Het merendeel van de documentatie in het Sikorski Institute in Londen heeft betrekking op de periode van de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 en de rol van Polen daarin. Van belang voor de onderzoeken van ECG bij het achterhalen van oorlogshandelingen in Nederland, zijn de documenten met betrekking tot de Poolse strijdkrachten, waaronder aanvalsplannen van Poolse korpsen, divisies, regimenten en bataljons. Naast de Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Canadese en Duitse bronnen beschikt ECG nu dus ook over Poolse oorlogsdocumentatie. Met deze primaire bronnen wordt het analyseren van projectlocaties nog completer, feitelijker en herleidbaarder.