Volgens het WSCS-OCE dienen personen die het OCE werkgebied betreden in het bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OCE. Personen die hierover niet beschikken mogen het OCE werkgebied alleen onder begeleiding van ten minste een Assistent OCE-deskundige betreden. Deze uitzondering is opgenomen om te voorkomen dat personen die slechts incidenteel het OCE werkgebied betreden (bijvoorbeeld toezichthouders) persé dienen te beschikken over het certificaat Basiskennis OCE.

Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten en grondwerkers, dienen dus over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken. In het WSCS-OCE wordt onder het OCE werkgebied verstaan: het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht.

Het niveau Basiskennis OCE omvat: basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven, basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE en het kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten. Het examen Basiskennis OCE bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Op het huidige document Eind en toetstermen Basiskennis OCE is een aanvulling gedaan met het Plus deel. Dit deel gaat met name over wet en regelgeving. Het betreft een facultatief deel dat tot aan de dag van het examen aangemeld kan worden.

Mocht u interesse hebben in een cursus Basiskennis OCE of meer informatie wensen over het plus deel? Dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.