Door de Minister van SZW is op 29 juni 2016 een wijziging van het WSCS-OCE vastgesteld. Hierdoor is een einde gekomen aan de onzekerheid over de invoering van de wijzigingsvoorstellen van het CCvD-OCE uit 2014. De wijzigingen zijn per 5 juli jl. van kracht. Aldus de Nota van Toelichting kunnen certificaathouders afspraken maken met de CKI over invoering van de wijzigingen per uiterlijk per 2017. VEO pleit er voor om binnen deze kaders een branchebrede overgangsregeling te bepalen.