Gisteren (11 juli 2018) heeft ECG de overdracht voltooid van een Britse vliegtuigbom. Uit een door ECG uitgevoerd vooronderzoek is gebleken dat er op de specifieke locatie in de buurt van de Zuiderkwelweg in Middenmeer een blindganger aanwezig zou kunnen zijn. Deze blindganger was eigenlijk bedoeld voor een bombardement op Duitsland. Het vliegtuig dat het explosief boven vijandelijk gebied zou moeten afwerpen, werd in de nacht van 12 op 13 juni 1941 boven Wieringen neergehaald en is kort daarna neergestort. Voordat het de grond raakte heeft het toestel haar bommenlast boven niet bewoond gebied gelost om zodoende eventuele burgerbevolking te sparen.

Op basis van het vooronderzoek is de bewuste locatie door explosievendeskundigen van ECG gedetecteerd. In mei dit jaar werd bevestigd dat het aanwezige object daadwerkelijk een vliegtuigbom betrof. Aangezien de bom van een zeer gevaarlijke ontsteker was voorzien, is er intensief overleg gevoerd tussen ECG, kabelmaatschappijen, aannemers, het waterschap, de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en de gemeente. Hierop is besloten dat de bom ter plaatse vernietigd moest worden en niet getransporteerd werd. De springlocatie is hierna ingericht, waarbij met alle mogelijke veiligheidsaspecten rekening is gehouden.

Dit alles heeft geresulteerd in een succesvolle vernietiging van de vliegtuigbom, waarmee Nederland weer een stukje veiliger is geworden.