Facebookbericht van het West Brabants Archief, 24 augustus 2017:

“De studiezaal wordt vandaag bijna geheel in beslag genomen door historici van de Explosive Clearance Group BV uit Wijchen. Zij doen onderzoek in de verschillende gemeentelijke archieven naar bommen en explosieven die in WOII op het grondgebied van deze gemeenten terecht zijn gekomen. Dit keer in opdracht van ProRail voor het tracé Roosendaal-Breda, dus zijn ze nog wel even bezig bij het WBA!”