Voor de geplande bodemingrepen op het Logistiek Complex (LC) Kamp te Soesterberg heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) een explosievenonderzoek uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden heeft ECG de EODD civieltechnisch mogen ondersteunen. Tijdens het project zijn er onder andere funderingen aangetroffen van twee oude Duitse bunkers. Dit en meer is te bewonderen in een uitermate mooi filmpje van de EODD!