Ter voorbereiding op de realisatie van de rondweg en de hoogwatergeul van Wanssum is ECG in februari dit jaar gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven. De afgelopen weken zijn daarbij verschillende granaten gevonden.

De explosieven zijn op 31 maart en 13 april door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet het hele projectgebied onderzocht worden op mogelijke explosieven.