Deze week staat voor vijf historici van de afdeling Vooronderzoek van ECG in het teken van archiefstudie in Ottawa (Canada). In de ‘Library and Archives’ zijn tienduizenden aanvalsplannen, gevechtsverslagen, kaarten en beeldmateriaal te raadplegen die de onderzoeksafdeling van gedetailleerde informatie zullen voorzien. Nu is het selecteren en vergaren van historische bronnen slechts een eerste stap. Het echte, specialistische werk begint daarna pas, wanneer de informatie op relevantie wordt beoordeeld en waarbij de feitelijk herleidbare gegevens worden verwerkt in onze database. Hoewel het binnen de explosieven opsporingsbranche geen verplicht gestelde bron is, zijn we er van overtuigd dat de gegevens uit de ‘Library and Archives’ een meerwaarde voor onze risicoanalyses zullen gaan betekenen. Misschien dat het ons meer inzicht kan geven over de mogelijke betrokkenheid van uw projectgebied bij oorlogshandelingen?