In opdracht van archeologisch onderzoeksbureau BAAC BV voert ECG momenteel opsporingswerkzaamheden uit in de plaats Empel. Op deze locatie is zowel een verhoogde kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten, als ook een risico op het aantreffen van achtergebleven munitieartikelen. Zaak dus om extra voorzichtig te werk te gaan! De bodem wordt laagsgewijs en onder toeziend oog van zowel een archeologisch team als een team van explosievendeskundigen onderzocht, en wel op zo’n manier dat er enerzijds geen waardevolle, historische overblijfselen beschadigd raken en anderzijds geen veiligheidsrisico gelopen wordt.