De EODD rukt jaarlijks meer dan 2000 keer uit om aangetroffen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken. Hiervan worden zogenaamde ruimrapporten gemaakt, waarmee wordt bijgehouden waar de explosieven zijn geruimd. ECG heeft 30.000 van deze ruimingen gedigitaliseerd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en snel doorzoekbaar gemaakt voor het historisch vooronderzoek. De informatie over eerder geruimde explosieven is van groot belang om vast te kunnen stellen of er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van explosieven in een werkgebied.