Bij een opsporingsproject te Bemmel (provincie Gelderland) is ECG onlangs op stoffelijke overschotten gestuit. Aangezien uit het door ECG uitgevoerde vooronderzoek is gebleken dat er in het gebied door Duitse troepen schuttersputten waren bemand, kon zeker niet uitgesloten worden dat het hier een Duitse soldaat betrof. Conform de regels zijn de opsporingswerkzaamheden op die plaats direct gestaakt, is de locatie weer toegedekt en verder ongeroerd gelaten.

Gisteren is De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) ter plaatse geweest en zijn de menselijke resten vakkundig en secuur van de plek weggenomen. De BIDKL bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Ze oordeelt hierbij nooit over ‘goed’ of ‘fout’.

De gisteren opgehaalde resten zijn inmiddels naar het laboratorium op Kamp Soesterberg gebracht. Hier zal geprobeerd worden de overblijfselen te identificeren en de gevallene van een naam te voorzien.