Op de zaterdagen 28 september en 5 oktober werd, op de locatie waar onze bergingswerkzaamheden uitgevoerd worden, een open dag georganiseerd. Doel was iedereen kennis te laten nemen van het nut, de noodzaak, het werkproces en de tot dan toe aangetroffen vliegtuigresten.

Op 28 september werd de dag begonnen met een herdenkingsbijeenkomst. Deze werd muzikaal ondersteund door een ensemble van de koninklijk erkende fanfare St. Joseph uit Pey. Tijdens de herdenking werden diverse indrukwekkende toespraken gehouden, kransen en bloemstukken gelegd en een moment stilte in acht genomen voor de crewleden van de Short Stirling. Enkele schoolkinderen hielden hierna een voordracht. Aansluitend aan de herdenking trok het gezelschap, begeleid door ‘pipers’ (doedelzakblazers), naar de bergingslocatie van het vliegtuig. Twee historische, militaire vliegtuigen uit de verzameling van de Koninklijke Luchtmacht vlogen als eerbetoon aan de omgekomen vliegtuigbemanningsleden over de bergingslocatie.

Op het bergingsterrein is een expositietent opgezet waarin de tot dan toe geborgen zaken konden worden bekeken. Het bergingsterrein werd in de tweede helft van de middag opengesteld voor belangstellenden die niet aan de herdenking hebben deelgenomen. Geschat wordt dat er in totaal zo’n 4500 geïnteresseerden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om onze bergingssite te bezoeken.