Met de ingang van de Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) per 01-01-2021 zijn er vele wijzigingen omtrent de regelgeving van de het explosievenonderzoek. Zo ook voor het vooronderzoek. Het ministerie van SZW heeft het besluit genomen om de eisen gesteld aan het vooronderzoek uit het voormalige WSCS-OCE niet op te nemen in het nieuwe CS-OOO. Met betrekking tot het vooronderzoek is zodoende het vrijwillig te behalen Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO) opgesteld door stichting VOMES. Hiermee worden vooronderzoeken en risicoanalyses aan eisen gesteld en extern geaudit door TUV-Nederland om kwaliteit te garanderen. Een gedegen vooronderzoek en risicoanalyse vertalen zich tenslotte terug door een nauwkeurig inzicht te verschaffen in de mogelijk aan te treffen OO. Dit inzicht leidt tot een kostenreductie gedurende de uitvoering door het voorkomen van stagnatie van het onverwachts aantreffen van OO of het elimineren van het risico met een gereduceerde opsporingsinspanning. Derhalve laat ECG zich certificeren conform het CS-VROO. Meer informatie over het CS-VROO kunt u hier lezen.