Vooronderzoek

“Een goed begin is het halve werk.”

Bij Explosive Clearance Group geloven we heilig in het cliché “een goed begin is het halve werk”. Een goede start van een project bespaart namelijk kosten op de lange termijn. Het opsporingsproces voor conventionele explosieven start altijd met een vooronderzoek. Zaak dus om te zorgen dat het vooronderzoek betrouwbaar en valide is.

Betrouwbaar resultaat door hoge standaard

Bij ECG voldoet het vooronderzoek aan alle eisen die gesteld worden door het WSCS-OCE en meer. Om de hoge ECG-standaard te waarborgen, stellen we extra eisen aan onze onderzoekers. Alle deskundigen bij ECG zijn academisch geschoold, scheiden hoofd- van bijzaken en beperken zich tot feitelijkheden. Bovendien worden de onderzoeken van onze historici jaarlijks getoetst. Onze eigen opleidingseis zorgt voor eenheid in de onderzoekstructuur. Zo garandeert ECG dat ieder vooronderzoek gedegen en betrouwbaar wordt uitgevoerd.

ECG maakt bij haar vooronderzoeken intensief gebruik van gegevens uit nationale en internationale (beeld)archieven. ECG beschikt dan ook over een grote hoeveelheid gegevens uit Nederland, maar ook uit archieven in Londen, Washington, Edinburgh, Ottawa en Freiburg. Wat voor u de voordelen hiervan zijn? U krijgt volledige, transparante, begrijpelijke en inzichtelijk gemaakte onderzoeksresultaten. Een voorbeeld hiervan kunt u zelf bekijken met behulp van bovenstaande ‘slider’. Hiermee kunt u eenvoudig de situatie van een gebied in 1945 en van vandaag de dag bekijken en zelf de betrokkenheid bij oorlogshandelingen zien.

Veelgestelde vragen

Omdat u als opdrachtgever graag alle risico’s van uw project wil weten en beheersen voordat de werkzaamheden aanvangen. Met een gedegen vooronderzoek kunt u acteren en hoeft u niet achteraf te reageren.

Als opdrachtgever bent u verplicht om alle risico’s van een werk te inventariseren en te evalueren (RI&E). Het onderwerp conventionele explosieven behoort hier ook toe. De arbeidsinspectie controleert hier op en beschouwt het vooronderzoek dan ook als vast onderdeel van uw risico-inventarisatie.

Ja, dat mag. In de regelgeving van het WSCS-OCE zijn vooralsnog geen opleidings- of ervaringseisen opgenomen. Dit in tegenstelling tot de mensen die de opsporing ‘in het veld’ verzorgen. Of dit wenselijk is, is natuurlijk de vraag. ECG hanteert daarom op eigen initiatief interne opleidingseisen aan diegenen die een vooronderzoek uitvoeren. Een vooronderzoek kan immers de basis vormen van een opsporingsproces.

Een vooronderzoek geeft niet de garantie dat er in een (deel)gebied wel of geen conventionele explosieven liggen. Wel toont een gedegen onderzoek aan waar een feitelijk onderbouwde kans op het aantreffen van CE bestaat en waar niet.

Interesse in een Vooronderzoek?