WSCS-OCE Certificaat

Explosive Clearance Group (ECG) is volledig gecertificeerd volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE. Dit houdt in dat u bij ECG terecht kunt voor het volledige explosieven opsporingsproces: van het vooronderzoek tot en met het benaderen en veiligstellen van explosieven. Dit alles zowel in de landbodem als in de waterbodem. Zo garanderen we dat uw project veilig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Bovendien is ECG lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO), vertegenwoordiger van professionals in de CE-branche.

logo VEO

Wat is het WSCS-OCE Certificaat?

WSCS-OCE staat voor Werkveldspecifiek Certificatieschema voor de Opsporing van Conventionele Explosieven. Het WSCS-OCE bevat de eisen waaraan een civiel opsporingsbedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden en is wettelijk verankerd in de Arbowet. Certificatie van de opsporingsbedrijven is in de jaren ’90 in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van en rondom het explosieven opsporingsproces te waarborgen. Sinds 2012 geldt dan ook het WSCS-OCE. Ieder civiele opsporingsbedrijf dient te voldoen aan tenminste deelgebied A of B binnen het WSCS-OCE. Het WSCS-OCE wordt beheerd door de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE).

Deelgebieden A en B

Het WSCS-OCE Certificaat bestaat uit twee deelgebieden, deelgebied A en B. Het certificaat voor deelgebied A biedt zekerheid dat het explosieven opsporingsbedrijf voldoet aan de alle eisen betreft explosievenopsporing. Het certificaat voor deelgebied B garandeert dat ook civieltechnische ondersteuning op een veilige en herleidbare wijze plaatsvindt. Explosive Clearance Group is voor alle deelgebieden volledig gecertificeerd. Dit biedt u de zekerheid dat we bij ECG voor ieder mogelijk resultaat van het vooronderzoek een passende oplossing kunnen bieden.

Overige certificaten

Ook is ECG gecertificeerd en dus bevoegd om explosieven op te sporen in verontreinigde bodem (BRL-SIKB 7000). Daarnaast beschikt ECG over een ontheffing op de Wet Wapens en Munitie (WWM), is het bevoegd om explosieven binnen spoorgebieden op te sporen (DVP) en is ECG gecertificeerd op de gebieden van kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid (VCA**). Kortom: ECG is uw partner voor gedegen, veilig en kwalitatief explosievenonderzoek.

Meer informatie over het WSCS-OCE Certificaat?