Afgelopen woensdag , 25 september 2019, was Minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier K. Ollongren aanwezig op onze bergingssite te Echt-Susteren. Ze was niet alleen, ook politieke vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en Canada waren te gast, net als familieleden van één van de omgekomen bemanningsleden.

De Minister opende de expositie die aanstaande zaterdag vanaf 14.30 uur tevens toegankelijk is voor publiek. De minister, de vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk en Canada, de initiatiefnemers van de berging, afgevaardigden van de gemeente, de familieleden en overige genodigden lieten zich informeren door Bergingsofficier Majoor Bart Aalberts.

Bij de berging zijn tot op heden onder andere geborgen: 4 vliegtuigmotoren, vier propellernaven, 3 grote landingspoten tot een diepte van 4,5 meter, een stuk wiel, oliepompen, dynamo`s en een grote zeecontainer vol vliegtuigstukken, waarvan sommige delen tot minuscule deeltjes zijn verwrongen. De motoren bleken door de enorme impact van de crash verbrijzeld te zijn. Aan de hand van de gevonden motornummers konden met behulp van RAF archiefstukken bepaald worden wat de stuur-en bakboord motoren zijn geweest en hierdoor kon de inslaghoek van de bommenwerper worden bepaald, die ongeveer 80 graden moet zijn geweest.

Ook blijkt dat veel materiaal reeds kort na de oorlog door oudijzerhandelaren is weggehaald. Oud ijzer was geld waard waardoor er grootschalig jacht werd gemaakt op vliegtuigwrakken uit de oorlog. Tijdens de bergingswerkzaamheden zijn hiervoor ook harde bewijsstukken teruggevonden, zoals aangetroffen schoppen en een oude scheepshaak om het materiaal omhoog te krijgen.