Werkvoorbereiding

“Altijd meedenkend, flexibel wanneer het verantwoord is.”

Een fase in het opsporingsproces van conventionele explosieven (CE) die vaak over het hoofd wordt gezien is de werkvoorbereiding. De werkvoorbereiding is nodig om vast te stellen welke middelen nodig zijn om het project uit te voeren.

Werkvoorbereiding als solide basis

Een gedegen werkvoorbereiding start met een analyse van de resultaten uit het vooronderzoek en de PRA. Afhankelijk van deze resultaten bepalen we de benodigdheden om het project uit te voeren. Deze benodigdheden worden opgenomen in een projectplan. Hierin staat alles omschreven dat noodzakelijk is voor een veilige en efficiënte uitvoering van het project:

  • Voorkomt onverwachte vertraging
  • Soepel verloop van project
  • Minimalisering van extra kosten

Nadat het projectplan is goedgekeurd door de opdrachtgever en (eventueel) het bevoegd gezag van de gemeente kan worden gestart met de opsporingswerkzaamheden.

Veelgestelde vragen

De input voor de werkvoorbereiding wordt gevormd door het vooronderzoek. Deze is opgesteld of wordt getoetst door de historici van ECG. De civieltechnici, explosievendeskundigen en milieukundigen van ECG maken hierop een projectplan waarin beschreven staat hoe de opsporing in het verdachte gebied zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. De werkvoorbereiding wordt ondersteund door GIS-deskundigen om alle facetten van de uitvoering zo secuur mogelijk vast te leggen en te presenteren met overzichtelijk kaartmateriaal.

In principe wel. Het is immers van belang om te bepalen wat de status van het opsporingsgebied is en vast te stellen welke facetten de effectiviteit van de opsporing kunnen belemmeren.

De opdrachtgever dient altijd in te stemmen met het opgestelde projectplan. Enkel wanneer er daadwerkelijke benadering van verdachte objecten plaats gaat vinden, dient het Bevoegd Gezag (in veel gevallen de gemeente) ook voor akkoord te tekenen.

Interesse in onze Werkvoorbereiding?