Zoek op trefwoord

Vooronderzoek mbt explosieven

Is er enige aanleiding tot het aantreffen van explosieven in een zeker plangebied? Is het gebied daadwerkelijk betrokken geweest bij oorlogshandelingen? Wat betekent dit voor uw project? Is het verdachte gebied af te bakenen? Is het risicogebied nog te reduceren door middel van nader onderzoek? Voor een antwoord op deze vragen kan het uitvoeren van een vooronderzoek, de eerste fase in het explosievenonderzoek, inzicht geven in uw situatie. Door het bestuderen van diverse bronmateriaal kan een beeld worden gevormd van hetgeen er zich in uw plangebied heeft afgespeeld. Is het gebied betrokken geweest bij oorlogshandelingen en wat betekent dit voor uw project? In de eerste stap van het vooronderzoek worden diverse nationale en internationale archieven geraadpleegd. Hierbij worden de onderzoeksresultaten beoordeeld door een team van academisch geschoolde historici.

Wanneer blijkt dat een gebied inderdaad betrokken is geweest bij oorlogshandelingen kan geadviseerd worden om het vooronderzoek te vervolgen in de vorm van een projectgebonden risicoanalyse. In deze stap van het vooronderzoek zullen de feiten terug worden herleid naar een geografische locatie. Deze stap geeft de mogelijkheid verbanden te leggen tussen de diverse soorten van informatie en vanwege de exacte positionering eveneens een link met de huidige situatie.

Met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) kan een situatie inzichtelijk worden gemaakt waarbij feiten van toen met de huidige situatie in relatie worden gebracht. Een gedegen uitvoering van het vooronderzoek kan uiteindelijk leiden tot een verkleining van het opsporingsgebied en dus een besparing op de kosten voor het vervolgtraject van het opsporingsproces.

Het vooronderzoek

Diversiteit aan bronmateriaal    luchtfoto-k

Om inzicht te krijgen in het gebied van belang kunnen de volgende vragen worden gesteld: Hebben er in het gebied grondgevechten plaatsgevonden of is het gebied beschoten of gebombardeerd geweest? Met het uitvoeren van een vooronderzoek wordt getracht antwoord te geven op deze kernvragen. Hiervoor worden onder andere literatuur, rapportages, persberichten, ooggetuigenverslagen, militaire kaarten, mijnenkaarten en luchtfoto's uit de oorlogsperiode bestudeerd.

De projectgebonden risicoanalyse

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een centrale database en beoordeeld met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (ArcView 10.1). Hierbij wordt getracht onderlinge verbanden te leggen waarbij inzicht wordt verkregen in de specifieke situatie. Indien de resultaten aanleiding geven tot het verwachten van conventionele explosieven (CE) zal moeten worden bepaald wat de feiten daadwerkelijk betekenen voor het uit te voeren werk. Dat wil zeggen dat er een relatie zal worden gelegd tussen de onderzoeksgegevens en de huidige situatie: Wat zijn de feiten en hoe groot is de kans dat er nog steeds CE op locatie kunnen worden aangetroffen? En belangrijker: wat betekent dit specifiek voor de uit te voeren werkzaamheden? Welke CE kunnen worden aangetroffen en wat zijn de risico's bij het aantreffen daarvan?

Probleem_inventarisatie  Probleem_analyse

 

 

 

 

 

Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek zal advies worden uitgebracht of vervolgonderzoek in de vorm van een detectieonderzoek noodzakelijk is.

ECG

Explosive Clearance Group
Contactpersonen:
Ing. F.Pas / Ing. R.Jacobs
Nieuweweg 210
6603 BV Wijchen
Nederland

Postadres:
Explosive Clearance Group
Postbus 332
6500 AH Nijmegen
Nederland

 

T: 024-645 24 09

 

Voor algemene info: 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor het aanvragen van offertes:

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download brochure