Projectgebonden Risicoanalyse

“Een goed begin is het halve werk.”

Na het voltooien van een vooronderzoek kan er aangeraden worden om een projectgebonden risicoanalyse (PRA) uit te voeren. Deze verdieping van het onderzoek wordt door veel bedrijven standaard aanbevolen. Bij ECG is dat niet het geval en hangt het af van de onderzoeksresultaten en de aard van de door u geplande werkzaamheden in het gebied.

Mocht het vooronderzoek uitwijzen dat er een verhoogd risico bestaat in het onderzoeksgebied, dan kan het gunstig zijn om een PRA uit te voeren. Wilt u weten of een projectgebonden risicoanalyse bij uw project een daadwerkelijke meerwaarde kan hebben? Neem contact met ons op voor een betrouwbaar advies.

Specifiek opsporingsadvies door multidisciplinaire aanpak

Een projectgebonden risicoanalyse (PRA) is een uitbreiding van het vooronderzoek. Bij een projectgebonden risicoanalyse worden de geplande werkzaamheden als het ware over de resultaten van het vooronderzoek gelegd. Dankzij het uitvoeren van een PRA kan het zo zijn dat de risico’s van mogelijke explosieven worden verkleind, omdat deze geen gevaar vormen bij de geplande bodemroerende werkzaamheden.

projectgebonden-risicoanalyse-vergadering
  • Verdieping op vooronderzoek
  • Projectafhankelijk
  • Mogelijke risico’s in kaart brengen

Om toe te lichten hoe een projectgebonden risicoanalyse in zijn werk gaat, maken we gebruik van een situatieschets. In onderstaande situatie wil een projectontwikkelaar een nieuwe woonwijk en een park aanleggen.

Het vooronderzoek wijst uit dat delen van het onderzoeksgebied verdacht zijn op meerdere conventionele explosieven (CE) als vliegtuigbommen en granaten. In principe zijn deze afgebakende delen van het onderzoeksgebied dus ‘risicovol’. Aan de hand van het projectgebonden risicoanalyse blijkt dat alleen de locatie van het aan te leggen park verdacht is.

De huizen in de wijk kunnen zonder problemen gebouwd worden. Voor de locatie van het aan te leggen park geldt dat ter plaatse alleen gras gezaaid zal worden en er geen bodemroerende werkzaamheden plaats zullen vinden. Hoewel op deze locatie dus explosieven verwacht kunnen worden, zorgen de geplande werkzaamheden er voor dat van een verhoogd risico geen sprake is. Ook het park zal dus zonder explosievenopsporing aangelegd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) kan uitgevoerd worden wanneer uit een vooronderzoek is gebleken dat een gebied (deels) als verdacht gebouwd moet worden. Zeker wanneer het te bewerken gebied verschillende kenmerken heeft en er diverse soorten bodemingrepen plaats zullen vonden, kan het raadzaam zijn om een PRA op te laten stellen. In complexe gebieden kan een PRA u van een locatiespecifiek advies voorzien.

Het laten uitvoeren van een PRA is niet verplicht, maar kan u meer inzicht geven in het uit te voeren opsporingsproces.

Bij de PRA worden bij ECG meerdere disciplines betrokken. Zo wordt het onderzoeksteam gevormd door academisch geschoolde historici, GIS-deskundigen, civieltechnici en explosievendeskundigen. Op deze manier zijn alle facetten vertegenwoordigd.

Interesse in een Projectgebonden Risicoanalyse?